Đồng phục học sinh đã thay đổi như thế nào qua các thời kỳ?

Qua tháng năm, đồng phục cũng có nhiều nét thay đổi.Từ muôn đời nay, đồng phục luôn gắn liền với các bạn học sinh chúng mình. Đồng phục không đơn thuần chỉ là nội quy được “yết” trong sổ đỏ…